Mitä jokaisen tulisi tietää eri puulajeista?

Jokaisen tulisi tietää muutama perusasia eri puulajeista, sekä niiden ominaisuuksista ja käyttökohteista.

Kullakin puulajilla on omat erityispiirteensä, joiden ansiosta niitä suositaan eri käyttötarkoituksissa. Osa puulajeista, kuten esimerkiksi Lehtikuusi tunnetaan kovuudestaan ja hyvistä lahonkesto-ominaisuuksistaan, kun taas mänty on edullista ja helposti muokattavaa.

Säilytys, pintakäsittely ja huolto vaikuttavat kukin merkittävästi siihen, kuinka hyvin puuosat kestävät säätä ja pitkäaikaista käyttöä. (Seuraava artikkelimme tulee käsittelemään tätä aihetta.)

Eri puulajien ominaisuuksia

Lepolan Puusepät Oy hyödyntää tuotannossaan eri puulajeja käyttökohteiden mukaan. Käyttämiämme puulajeja ja -tyyppejä ovat:

  1. Tammi
  2. Mänty
  3. Siperian lehtikuusi
  4. Tervaleppä (saunanovissa)
  5. Lämpöpuu (useita eri puulajeja)
  6. Accoya

Lämpökäsiteltynä käytetään mm. haapaa, radiatamäntyä ja koivua. Myös Accoya-käsiteltyä puuta hyödynnetään tarpeen mukaan kun tarvitaan äärimmäisiä sään-, kosteuden- ja lahonkesto-ominaisuuksia.

1. Tammi

Tammi on kovaa, lujaa, painavaa ja tiheäsyistä puuta, jossa pintapuu on valkeahkoa, mutta sydänpuun väri vaihtelee vaaleankellertävästä punertavan keskiruskeaan. Tammelle on tyypillistä myös se, että se tummenee myöhemmin käytössä.

Korkean parkkihappopitoisuutensa ansiosta tammi on myös suojassa useimpien hyönteisten aiheuttamilta tuhoilta.

Tammea on käytetty paljon laivanrakentamisessa, koska sydänpuu on erittäin lahonkestävää ja sietää hyvin vettä.

2. Mänty  

Mänty on verrattain edullinen ja kevyt puulaji, jonka tumma sydänpuu on kohtalaisen lahonkestävää. Vaaleampi mantopuu lahoaa helpommin, mutta säilyy oikeanlaisella pintakäsittelyllä. Puuaines on kohtuullisen kovaa, joskin kasvunopeus vaikuttaa siihen oleellisesti.

Mänty materiaalina kestää hyvin kosteuden vaihteluita halkeilematta. Laadukkaan puuaineksen tunnistaa tasaisesta väristä, jossa on tiheä syykuvio.

3. Siperian lehtikuusi

Siperian lehtikuusi on erittäin lahonkestävä ja painava puumateriaali, jota käytetään paljon ulkorakenteissa ja vesirakentamisessa. Se on kovaa, etenkin märkänä ja varsin pitkäikäistä käsittelemättömänäkin.

Lehtikuusta käytetään usein kohteisiin, joissa halutaan välttää kyllästysaineita sekä esim. ovissa, joiden halutaan antaa harmaantua. Suuri pihkan määrä voi myös vaikeuttaa pintakäsittelyaineiden imeytymistä lehtikuuseen.

4. Tervaleppä

Tervaleppä on kevyt ja pehmeä puulaji, jonka työstäminen on ja pintakäsittely on helppoa. Ilman ja valon vaikutuksesta tervalepän vaalea puuaines muuttuu punertavaksi. Kaatoajankohta, kuivaus ja kasvupaikka vaikuttavat värin voimakkuuteen.

Historiallisesti tervalepästä on valmistettu mm. puukenkiä ja koriste-esineitä.

5. Lämpöpuu (useita eri puulajeja)

Lämpöpuu eli lämpökäsitelty puu omaa tavallista puutavaraa paremmat sään- ja lahonkesto-ominaisuudet. Lisäksi se eristää paremmin lämpöä ja kosteuselämistä on vähemmän.

Käyttämämme lämpokäsitelty puu on yleensä hieman kohteesta riippuen haapaa, radiatamäntyä tai koivua.

6. Accoya

Accoya-tuotemerkin alla oleva puu on asetyloitua radiatamäntyä, jonka mittapysyvyys sekä säänkesto- ja lahonsieto-ominaisuudet vetävät vertoja parhaillekin trooppisille jalopuille.

Kemiallisessa asetylointiprosessissa puu käsitellään siten, että sen hydroksiidiryhmät muuttuvat asetyyliryhmiksi, mikä parantaa merkittävästi puun ominaisuuksia ja tuottaa myrkyttömästi kestävän ja ekogisen lopputuotteen.

Oikea puu oikeaan käyttökohteeseen

Eri puulajeja käytetään perinteisesti eri käyttökohteissa ja kullakin on omat vahvuutensa. Lisäksi lämpö- ja Accoya-käsitellyt materiaalit käyvät haastavampiinkin olosuhteisiin.

Mänty on perinteinen puuikkunoiden ja -ovien raaka-aine. Tammi sopii niinikään oviin ja ikkunoihin ja tunnetaan erittäin pitkäikäisenä materiaalina.

Siperian lehtikuusi on materiaali, josta valmistetaan tyypillisesti mm. ovia ilman pintakäsittelyä. Pihkainen puu on käsittelemättömänäkin varsin lahonkestävä ja harmaantuu kauniisti auringon vaikutuksesta.

Tervaleppä taas on kevyt ja pehmeä puulaji, joka on suosittu saunojen yksityiskohdissa, lauteilla ja saunan ovissa.

Kaikille puulajeille on yhteistä se, että ne harmaantuvat auringossa mikäli niitä ei pintakäsitellä. Lisäksi puu on herkkä kosteudelle, jolloin myös niiden oikeaan säilytykseen ja huoltoon tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Puu kestää myös asennettuna paremmin silloin kun yllä on katoksia, räystäitä tms, jotka suojaavat säältä ja kosteudelta. Käyttöikään voi siis vaikuttaa merkittävästi paitsi huollolla, myös rakenteellisilla seikoilla.

PS:
Syyskuun artikkeli tulee käsittelemään puun säilytystä pintakäsittelyä ja huoltoa.